Kdo jsme

Pohyblivá reklamní je obchod- ní značkou RENCAR PRAHA, a.s.
Nabízíme kreativní reklamu po- stavenou na odborně stanove- né strategii, kvalitní grafické přípravě a precizní výrobě. Hlavní náskok oproti konku- renci získáte díky exkluzivní síti reklamních ploch na prostřed- cích MHD a v jejich inte- riérech. Početnou cílovou sku- pinu přepravovaných osob máte možnost zasáhnout cíleně a opakovaně pro dosažení dlouhodobého efektu.

PMDP

 
Pohyblivá reklamní je nyní RENCAR PRAHA, a.s.

Společnost RENCAR PRAHA, a.s. byla založena v roce 1990 a podniká v České republice na trhu „venkovní reklamy“. Je prvním a zároveň největším poskytovatelem reklamních ploch na dopravních prostředcích v Praze a dalších městech České republiky.

 

RENCAR PRAHA, a.s. je součástí skupiny JCDecaux. Tato skupina se zabývá venkovní reklamou ve formátu od 2 m2 na „Městském mobiliáři“ až k reklamním textiliím ve formátu do 100 m2. Vznikla spojením společností JCDecaux, městský mobiliář spol. s r.o. (městský mobiliář na území hl. m. Prahy a reklamní plochy na letišti Václava Havla), Europlakat spol. s r.o. (velkoplošná reklama), CLV ČR spol. s r.o. (CITY-LIGHT vitríny po celé ČR) a RENCAR PRAHA, a.s. (reklama na dopravních prostředcích a ve stanicích metra).

 

Vytvořila se tak nejrozsáhlejší celoplošná síť širokého portfolia reklamních nosičů od jednoho poskytovatele.

 

rencar           

 

Posláním skupiny JCDecaux v ČR je nabízet nejširší portfolio ploch v oblasti venkovní reklamy, přinášet komplexní a propojenou nabídku pro realizaci reklamních kampaní celoplošným zásahem cílových skupin klientů v Praze i po celé ČR.

 

Našimi přednostmi jsou exkluzivita, kvalita ploch, profesionální servis, účinnost realizovaných kampaní. Jako přidanou hodnotu nabízíme možnosti netradičního inovativního řešení reklamních kampaní.

 

Skupina JCDecaux je číslo jedna na poli venkovní reklamy celosvětově a je leaderem v oblasti out-of-home reklamy na českém trhu.

 

Díky těmto skutečnostem je skupina JCDecaux leaderem oblasti out-of-home reklamy na českém trhu.

 

Společnost Rencar Praha, a.s. je první a největší společnost v oblasti poskytování reklamy na prostředcích MHD v Praze, provozuje a zprostředkovává reklamní plochy v dalších 40 městech ČR. Společnost byla založena roku 1990 jako dceřiná společnost DP hl. města Prahy a od roku 2001 je majoritním akcionářem společnost Europlakat, jenž je součástí skupiny JCDecaux v ČR. Spektrum ploch je od interiérů vozů tram/bus/metro přes stanice metra, exteriérové fólie na prostředcích MHD, až po celoplošné reklamy na všech typech dopravních prostředků v celkovém počtu ploch kolem 60.000.

 

Kancelář RENCAR PRAHA, a.s. pobočka Plzeň naleznete na adrese: Nádražní 14, 301 00 Plzeň

 

www.jcdecaux.cz© 2004 Pohyblivá reklamní | Web vytvořila B Media Solutions