Účinnost reklamy na MHD

Reklamní sdělení na vozech za- sáhne nejen přímé účastníky hromadné dopravy, ale i pro- jíždějící vozidla a pěší.
Celkový počet osob, které re- klamu zaznamenají tím vý- znamně narůstá. Přesvědčte se i vy, jaký výsledný efekt má reklamní sdělení umístěné na vozech MHD.

PMDP
Měření účinnosti reklamy na polepech vozidel MHD
Vozy MHD jsou ideální plochou pro umístění reklamy, kterou chceme oslovit co nejširší okruh lidí pohybujících se v prostorách města. Polepeného vozu si všimne nejenom přímý účastník hromadné dopravy, ale zaznamená ji i okolo jdoucí člověk či posádka projíždějícího vozu. Celkový počet osob zasažených reklamním sdělením tím výrazně stoupá. Každý správný obchodník si pak jistě klade otázku: „Kolik osob si všimne reklamy na vozu MHD?“

Pohyblivá reklamní oslovila českou agenturu specializující se na oblast výzkumu trhu a veřejného mínění – GfK – a nechala si změřit účinnost reklamy na vybraných trasách vozidel MHD. Toto měření zahrnovalo výpočet všech osob, které mají možnost během dne vůz s reklamou zahlédnout. Zjišťoval se počet přepravených osob daným vozem, počet osob pohybujících se po trase vozu a počet automobilů, které danými úseky projíždějí. Zahrnut byl i počet, kolikrát denně vůz projede danou linkou, a intenzita automobilového provozu v jednotlivých úsecích.

Výsledkem byl počet OTS (z angl. Opportunity To See), tedy „šance spatřit“ reklamu na voze MHD. Toto číslo udává počet osob, které během dne zahlédnou polepený vůz projíždějící městem.

Pro toto měření byly zvoleny tradičně nejvytíženější linky – tramvajové linky 1, 2 a 4, autobusové linky 30, 40 a 41. Trolejbusy byly zastoupeny linkami 12, 13 a 16.

Nejlepší výsledky má reklama na vozech těchto linek:
Typ dopravy Linka OTS/všední den
(počet osob, které vidí reklamu)
OTS/víkend
(počet osob, které vidí reklamu)
OTS/měsíc
(počet osob, které vidí reklamu)
Tramvaj 4 94 250 50 266 2 287 121
Autobus 30 19 100 9 623 458 978
Trolejbus 16 19 147 10 057 463 387

Pokud Vás zajímají další podrobnosti, neváhejte a stáhněte si kompletní výsledky.


© 2004 Pohyblivá reklamní | Web vytvořila B Media Solutions